Käyttöehdot

Tältä sivulta löydät sivun käyttöehdot ja rekisteriselosteen.

Sivun käyttöehdot

Yleistä
Nämä sopimusehdot koskevat Beelyn verkkokauppaa, jonka toiminnasta vastaa Beely Oy, Robert Huberin tie 3B, 01510 Vantaa, Y-tunnus: 2986583-3.
Käyttämällä Beelyn verkkokauppaa hyväksyt nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Beely ei takaa verkkokaupan keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa ja palvelussa saattaa esiintyä katkoja esim. laitteiston huolto- tai ylläpitotoimenpiteiden vuoksi. Beely ei vastaa verkkokaupan käyttöön liittyvistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Beelyllä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja julkaisemalla päivitetyt ehdot verkkokaupan sivuilla. Tutustu kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin ennen tilauksen tekemistä. Verkkokaupasta tilaaminen edellyttää, että noudatat verkkokaupan sopimusehtoja, täytät niiden mukaiset vaatimukset ja annat itseäsi koskevat tiedot kokonaisuudessaan ja totuudenmukaisesti. Sinun tulee korjata itseäsi koskevat virheelliset tiedot viivytyksettä. Henkilötietosi tallennetaan Beelyn ylläpitämään asiakasrekisteriin. Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä voit lukea Beelyn asiakastietojen rekisteriselosteesta.

Beelyn verkkokaupan immateriaalioikeudet
Verkkokaupan sisältö (mukaan lukien kuvat, tekstit, tuotetiedot, tekstit, tavaramerkit, videot, logot ja taulukot) on Beelyn ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. Aineettomia oikeuksia koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

Evästeiden käyttö
Beelyn verkkokaupassa käytetään evästeitä (myös ns. Cookie). Eväste on pieni verkkokauppa-asioinnin yhteydessä internet-selaimeen tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkokaupan sivuilla vierailevien kävijöiden seurannan. Evästeiden käyttö helpottaa yleisesti verkkokauppa-asioimista. Tämän lisäksi evästeiden käyttö mahdollistaa erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen verkkokaupan asiakkaista. Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä, mutta tietoa on mahdollista liittää käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin ja käyttää kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden käyttö on turvallista, ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi niin halutessaan kytkeä pois internet-selaimen asetuksista. Evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkokaupan asianmukaiseen toimintaan. Suosittelemme evästeiden käyttöä beely.fi-verkkokaupassa parhaan verkkokauppaelämyksen vuoksi.

Tilaus
Beely pidättää itsellään oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tilattua tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole enää saatavilla. Kauppa katsotaan tällöin purkautuneeksi, ja Beely palauttaa asiakkaalle vastaanottamansa maksusuoritukset. Tällaisissa tapauksissa Beely on yhteydessä asiakkaaseen ja sopii toimenpiteistä. Tiedot auton varusteista ja ominaisuuksista ovat tulleet kumppaneilta ja Beely ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tiedot tulee tarkistaa erikseen kyseessä olevalta kumppaniliikkeeltä.

 

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Beely Oy
Robert Huberintie 3B, 01510 Vantaa
Y-tunnus: 2986583-3
Rekisterin nimi: Beelyn asiakasrekisteri
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Sähköpostiosoite: pertti@beely.fi

Mitä tietoja käsittelemme
Käsittelemme asiakkaisiin liittyen seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaan perustiedot:
- nimi
- osoite
- auton rekisterinumero
- asiakastunnisteet
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

Asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot 
– Asiakkaan viestit ja viestisisällöt, sekä palvelun toteuttamisen kannalta tarpeelliset pyyntöjen kategorisointiin liittyvät tiedot
– Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoitukset
– Asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot
– Haettaviin hyvityksiin ja korvauksiin liittyvät tiedot, kuten peruste, määrä ja pankkiyhteystiedot
– Palvelun jälkeisen kyselyn lähetys- ja vastaanottotiedot ja asiakkaan antamat vastaukset

Asiakastietojen luovuttaminen
Henkilötietolain 19 §:n 2 momentin mukaisesti rekisterinpitäjä (tässä Beely Oy) saa luovuttaa tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tietojen tällaisesta luovuttamisesta. Beely luovuttaa myös tietoja kumppaneilleen liittyen tilaukseen.

Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään 
Henkilötietojen käyttötarkoitus
- toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja ylläpito
- sopimusten ja toimeksiantojen toteutus
- asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoito
- sidosryhmäviestintä
- mielipide- ja markkinointitutkimus
- asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen
- verkkosivuston tilastointi, analysointi ja tietoturvatoimenpiteet

Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan, kuin tarpeellista sopimuksen täytäntöönpanoa varten Beelyn kanssa, tai paikallisen lain mukaan sovellettavan ajanjakson ajan viimeisestä yhteydenpidostamme, tai niin kauan, kuin se on tarpeen Beelyn laista johtuvien velvoitteiden noudattamiseksi. Saatamme joutua säilyttämään henkilötietojasi oikeudenkäyntejä koskevissa tilanteissa niin kauan, kunnes kyseinen oikeustoimi saadaan päätökseen mahdolliset valitusajat mukaan lukien. Tämän jälkeen joko poistamme tiedot tai arkistoimme ne voimassa olevien lakien mukaisesti. Tietojasi ei kuitenkaan missään tapauksessa tulla säilyttämään tunnistamisesi mahdollistavassa muodossa kauemmin, kuin on välttämätöntä sovellettavien voimassaolevien lakien mukaan tai jotta Beely voi toteuttaa ne tarkoitukset, joiden vuoksi tietoja on kerätty tai käsitelty.

Tietoja oikeuksistasi
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista sekä vastustaa henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse: pertti@beely.fi.